KDO JE JEŽÍŠEK?

JEŽÍŠEK – náš vánoční návštěvník a dárce, vychází z křesťanské tradice. Ježíšek je skutečně ono betlémské děťátko, které Maria porodila v chlévě. Společně s Josefem ho položila do jeslí a pečovala o něj. Na nebi se v tu chvíli objevila kometa. Pastýřům se zjevili andělé a zvěstovali narození Božího syna. O Vánocích se v koledách a myšlenkách symbolicky připojujeme k pastýřům v Betlémě a všichni společně oslavujeme památku Ježíškova narození. Ježíšek se vrací v podobě dítěte prožít s námi tyto kráné slavnostní chvíle a obdarovává lidi bez rozdílu, věřící či nevěřící, stačí otevřít srdce.
uNasNadelujeAndel940x788-e1570646690440

PROČ NOSÍ DÁRKY JEŽÍŠEK?

Dárky nosí Ježíšek, jelikož on sám je darem a obdarovává naše srdce láskou! Ježíšek v Betlémě přišel na svět jako dar rodičům, matce i pěstounovi, ale i jako dar lidstvu. Přichází na svět s poselstvím vzájemné lásky mezi lidmi, které je skutečným Ježíškovým vánočním dárkem a proto ho vnímáme zvlášť silně o Vánocích. Tuto skutečnost symbolicky vyjadřuje srdce, znak lásky, na jednoduché bílé košili „Našeho Ježíška“. Každý vánoční dárek je proto symbolem Ježíška – dárkem od Ježíška!

JAK NOSÍ JEŽÍŠEK DÁRKY?

Ježíšek nosí dárky skrze poselství našemu srdci, které v nás vyvolává touhu potěšit naše blízké a prožít s nimi krásné chvíle vánoční radosti. V této touze vyhledáváme dárky a odevzdáváme je Ježíškovi a jeho andělským pomocníkům. Ježíšek s anděly je ve správnou chvíli naděluje pod stromeček. Ježíškovo poselství a moc rozdávat dárky znázorňuje spirála dárků, kterou ve své symbolické podobě „Náš Ježíšek“ vysílá pravou rukou.

PROČ NENÍ NÁŠ JEŽÍŠEK ZNÁZORNĚN JAKO DĚŤÁTKO V JESLIČKÁCH?

Ježíšek nadělující dárky už není děťátko, nemluvňátko vyžadující péči. Je schopen stát na vlastních nohách a roznášet dárky pod stromeček do všech domovů, kde je očekáván. Proto na sebe každý rok znovu bere podobu dítěte a oblečen do prosté košile vstupuje do našich domovů, aby společně s námi oslavil své narození a zanechal za sebou planoucí oči i srdce – znak radosti a vzájemné lásky.

PROČ MÁ NÁŠ JEŽÍŠEK KRÁLOVSKOU KORUNU A JABLKO?

Královské klenoty v symbolické podobě Našeho Ježíška znázorňují moc inspirovat a nadělovat za nás dárky našim blízkým. Ježíšek, který svou inspirací skrze nás působí je „Králem lidských srdcí“ a proto mu náleží i symbolické odznaky této moci.

PROČ NÁŠ JEŽÍŠEK?

Ježíška si nemůže nikdo přivlastnit, ale současně o Vánocích osloví každého z nás. Vstupuje do našich domovů, otevírá naše srdce, naděluje radost všem dohromady a každému zvlášť. Ježíšek tradičně naděluje dárky ve velké části Evropy, není tedy národním majetkem, ale o Vánocích je skutečně v srdci každého z nás a proto NÁŠ JEŽÍŠEK.

PROČ NÁŠ JEŽÍŠEK NEBĚHÁ PO OBCHODNÍCH CENTRECH?

Ježíšek není maskot ani prodavač. Ježíšek není ani řidič kamionu, který rozváží limonádu a popové písničky. Ježíškova podoba proto je a zůstane symbolickou podobou dítěte – krále, krále v prosté košili a s bosými nohami. Ježíšek, král vyšel ze skromného chléva a svou moc uplatňuje skrze své srdce. Je král lidských srdcí. Probouzí v nás touhu udělat radost blízkým i potřebným dárkem od Ježíška. Král lidských srdcí nemá a nepotřebuje svého maskota v každé prodejně, zůstává ve své říši – v našich srdcích.