S NAŠÍM JEŽÍŠKEM SE DO VEŘEJNÉHO PROSTORU VRACÍ JEDINEČNÁ HARMONIE TRADIČNÍHO ADVENTU A VÁNOC

ADVENT A VÁNOCE S NAŠÍM JEŽÍŠKEM

Tradice adventu a Vánoc v naší zemi vznikala po staletí. Byla utvářena lidovou a uměleckou tvorbou našich předků. Vzniklo tak jedinečné
dědictví – harmonie plná očekávání, radosti i tajemného mysteria.

Toto jedinečné dědictví nyní vracíme do našich ulic, obcí, měst i obchodů, abychom jeho krásu mohli opět společně prožívat i představit světu.

Advent a Vánoce v naší zemi patří Ježíškovi!


NAŠE POSLÁNÍ

Návrat tradiční vizuální podoby Ježíška 

Vracíme původní podobu Ježíška, autentickou s představami našich předků o nadělujícím Ježíškovi, inspirovanou nejznámější českou
soškou – Pražským Jezulátkem.

Ježíšek naděluje radost prostřednictvím poselství: „Mějte se rádi a tuto lásku projevujte!“  Náš Ježíšek nahrazuje cizorodé prvky užívané v adventně-vánoční výzdobě a marketingu.

Připomenutí a obnova tradic adventu a Vánoc

Návrat k našim kořenům vycházejícím z lidové, umělecké a křesťanské tradice adventně-vánoční doby.


CO DĚLÁME

Patron Náš Ježíšek – nekomerční spolupráce

Náš Ježíšek naděluje – komerční spolupráce

Vratný systém hrnečků a kelímků Náš Ježíšek

Ježíškova nebeská kancelář

Desatero tradičního adventu a Vánoc


SPOLEK PRO TRADIČNÍ VÁNOCE

Spolek s otevřeným členstvím pro fyzické i právnické osoby, které chtějí aktivně podpořit naše úsilí o návrat tradičního adventu a Vánoc
s „Naším Ježíškem“ do veřejného prostoru.


DESATERO TRADIČNÍHO ADVENTU A VÁNOC S NAŠÍM JEŽÍŠKEM

My všichni níže podepsaní o Vánocích očekáváme Ježíška, který vstupuje do našich domovů a naděluje radost.
Přejeme si zažívat advent a Vánoce v našich městech, obcích, ulicích i obchodech jako je zažíváme doma – advent a Vánoce s naším Ježíškem.
Žádáme proto všechny, kteří se podílejí na adventní a vánoční  atmosféře, aby ctili a do života uváděli 
Desatero tradičního adventu a Vánoc s Naším Ježíškem
.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle našich zásad ochrany osobních údajů


MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE


NAŠI PARTNEŘI