Home

Rekonstrukce

CHCEME VÁNOCE S NAŠÍM JEŽÍŠKEM
Poslání

Náš Ježíšek vrací adventu a Vánocům původní křesťanskou tradici a lidové zvyky!

Ježíšek jako hlavní postava a symbol českého adventu a Vánoc byl v 50. letech 20.stol. vyhnán z veřejného prostoru a zbaven své symbolické podoby. Důvod uchovávat Ježíška v tajnosti pominul, podoba však zůstává zapomenuta. Globální marketing ji nahrazuje cizorodými vánočními symboly, které poškozují jedinečnost a harmonii naší tradice.

Tradiční český advent a Vánoce s Ježíškem jsou jedinečným bohatstvím naší země. Tento poklad chceme uchovat a představit světu, proto navracíme ztracenou symbolickou podobu Ježíška do adventního a vánočního dění ve veřejném prostoru společně s původní tradicí křesťanských a lidových zvyků.

Středem tradice adventního čekání a Vánoc v naší zemi byl a bude Ježíšek!

Spolek pro tradiční Vánoce

Spolek s otevřeným členstvím pro fyzické i právnické osoby, které chtějí přispět k návratu tradičních Vánoc s „naším Ježíškem“ do veřejného prostoru.

Čeho chceme dosáhnout

Proměnit roztříštěnou podobu adventu a Vánoc ve veřejném prostoru skrze jednoznačný symbol “Našeho Ježíška” a navrátit kouzlo Vánoc s naším Ježíškem.


NAŠI PARTNEŘI